BYTOVÝ DŮM MEDKOVA / HRADEC KRÁL. / OBRŠÁL ARCHITEKTI s.r.o. / 2007 / 38 mil.Kč