Atelier architektury OBRŠÁL ARCHITEKTI s.r.o je architektonická, projektová a inženýrská kancelář rozvíjející se od roku 1998. Firma sídlí na pražských Vinohradech a působí po celé ČR. Společnost nabízí kompletní projektové služby od prvních návrhů až po kolaudaci stavby a to ve stupních: architektonická studie, dokumentace pro územní řízení, obstarání územního rozhodnutí, projekt pro stavební řízení, obstarání stavebního povolení, projekt pro provedení stavby, studie interiéru, rozpočet stavby a autorský dozor na stavbě. Tímto uceleným servisem dosahujeme nejvyšší možné kvality realizovaných staveb. Ke každému domu přistupujeme vždy individuálně. Tvorba atelieru je rozmanitá, navrhujeme rodinné domy, bytové stavby, administrativní budovy i výrobní objekty a to v širokém měřítku od urbanistických studií až po interiérový design. Velkou péči také věnujeme rekonstrukcím a adaptacím stávajících budov. Klienty atelieru jsou soukromí investoři, developerské společnosti, státní správa a samospráva i neziskové organizace. Veškeré projektové práce jsou prováděny pod dohledem autorizovaného architekta České komory architektů pro pozemní stavby: Ing. arch. Lukáš Obršál, ČKA 03157, porotce a organizátor architektonických soutěží. Atelier udržuje profesní pojištění odpovědnosti autorizovaných osob do výše 5 mil. Kč ročně.