INTERIÉROVÝ DESIGN






VEŘEJNÉ BUDOVY



REKONSTRUKCE





RODINNÉ DOMY


BYTOVÉ DOMY
URBANISMUS

























OBRŠÁL ARCHITEKTI s.r.o.
Jana Masaryka 179/56 12000 Praha 2 Vinohrady
tel/fax: +420 271 726 630 e-mail: architekti@obrsal.cz